Dokážeš vyřešit situaci na této křižovatce?

0
<1 2

1 2